Kojim se pravnim područjima bavimo?

Zašto odabrati naš ured?

  • ... jer imate potrebu za pravnim savjetovanjem

    Odvjetnički ured pruža usluge pravnog savjetovanja za širok spektar pravnih pitanja.

  • ... jer imate potrebu za pravnim zastupanjem

    Odvjetnički ured pruža usluge pravnog zastupanja Vaših interesa pred nadležnim tijelima.

  • ... jer imate potrebu za drugim oblikom pravne pomoći

    Odvjetnički ured pruža usluge sastava ugovora, opomena, dopisa.

Djelokrug rada

Kazneno pravo

Kazneno pravo

Obrana okrivljenika u svim fazama kaznenog postupka, zastupanje oštećenika, sastav prigovora protiv optužnice, sastav kaznenih prijava i privatnih tužbi, obilazak pritvorenika
Naknada štete

Naknada štete

Zastupanje u postupcima radi naknade štete pred sudom, osiguravajućim društvima, te izravno pred fizičkim i/ili pravnim osobama odgovornima za nastanak štete
Radno pravo

Radno pravo

Zastupanje u postupcima pred poslodavcem i sudom, podnošenje zahtjeva za zaštitu prava radnika, sastav ugovora o radu, sastav normativnih akata (pravilnici o radu i sl.)
Upravno pravo

Upravno pravo

Zastupanje u postupcima pred upravnim tijelima u RH u svezi ostvarivanja prava građana kao što su promjene osobnih podataka, državljanstvo i stranci, radni staž
Trgovačko pravo

Trgovačko pravo

Zastupanje u parničnim, (pred)stečajnim postupcima pred trgovačkim sudovima, savjetovanje i sastav ugovora, osnivanje i statusne promjene trgovačkih društava
Prekršajno pravo

Prekršajno pravo

Obrana okrivljenika pred prekršajnim odjelima općinskih sudova, sastav prigovora protiv obaveznih prekršajnih naloga, sastav pisane obrane

O uredu

Odvjetnički ured ima sjedište u Rijeci, djeluje od 2007. godine na području Republike Hrvatske.

Adresa ureda

Ante Starčevića 5, Rijeka
Mobitel:  +385 (0)91 564 8983
Tel:/Fax: +385 (051) 777 958
Email:    info@odvjetnik-solaja.hr
© 2007-2020 Odvjetnički ured Boriš Šolaja, Rijeka